LymfeKnuten

Posts Tagged ‘lover og regler

Jeg ble ikke så overrasket da diagnoselisten ble dumpet. Jeg hadde ikke trodd så mye verken på Venstre, KrF, – og heller ikke på det helseministeren hadde sagt tidligere mens han satt i opposisjon og lovte å stelle pent med oss lymfødemikere.

Det er garantert byråkrati som kan forbedres her i landet, også innen helsevesenet. Det var sikkert på tide å ha en gjennomgang av diagnoselisten. En revisjon hadde sikkert vært bra. Men å hive hele greia på sjøen, – det var vel ikke særlig gjennomtenkt? Det er ikke mye som tyder på at de som fikk være med på høringsrunden ble hørt, det var ikke mange av de berørte partene som gikk inn for endingen. Og vi som henvendte oss til helseminister og til partiene, jeg tror ikke vi ble hørt heller.

Da er det ikke stor trøst at henvendelsene ble journalført, – for det ble de vel?

Vi er mange som umiddelbart ble rammet. Alle kronikere med behandlingsbehov, men kanskje ikke alltid den beste betalingsevne, måtte fra dag én ut med egenandel for fysioterapeutbehandling. Joda, – 1990 kroner er ikke all verden for et egenandelstak, – men for mange som samtidig skal forholde seg til egenandelstak for legebesøk, samt utgifter til nødvendige medisiner som ikke alltid kommer inn under blå resept, – for dem kan det bli en tung start på året.

Dette kjekke grepet skal gi en netto reduksjon i folketrygdens utgifter med 140 millioner kroner, samtidig som økte egenandeler gir 175 millioner kroner ekstra i inntekter. Så fint, piper jeg.

«Er det mange som har problemer med betaling?» ble det spurte om borte på FB-siden til Norsk Lymfødemforening. Vet ikke var svaret. Men det er over 200 000 som er berørt. Jeg spurte min fysioterapeut om mange hadde klaget til henne. Nei, folk betalte, men det var ikke den beste nyttårsgaven de fikk, minstepensjonistene, studentene og de uføretrygdede, folk med lav inntekt. Det var ikke akkurat noen innertier å stappe dette nedover folk sånn rett etter jul når lommeboken er på det magreste.

HELFO slår dette opp som noe positivt. Tenk, vi skal ikke behøve å passe på dette egenandelstaket selv,  tenk, om vi skulle komme til å ha betalt en gang eller to for mye, så vil vi få pengene tilbake, og frikort behøver vi heller ikke søke om, det skal komme av seg selv. Tenk det. Jo jeg takker.

Det er ikke synd på meg personlig. Jeg klarer dette. Jeg har fortsatt å arbeide i årevis etter at jeg ble pensjonist, – så jeg har så det rekker. Men, jeg synes dette er en hån overfor de dårligst stilte, og mange kronikere er nettopp blant dem. Det er en skam at denne regjeringen har tvunget gjennom noe slikt.

Veldig mange fysioterapeuter landet rundt har måttet skaffe betalingsautomater, sette opp nye datasystem, fortelle pasientene om det nye opplegget. HELFO kunne ikke svare dem, deres eget fagforbund kunne ikke svare, – for ikke noe var klart ved årsskiftet. Hvordan er det med de som arbeider i hjemmetjenesten, – de har vel måttet skaffe egne betalingsautomater på batteri de da? «Goddag, – jeg har med betalingsautomat, har du kortet klart?» Ikke vet jeg.

For vel 10 år siden var det en annen regjering som hadde tilsvarende planer, og de ble satt ut i livet. Den gangen var det tilsynelatende snillere. Egenandelen skulle bare være på kr 50, – men taket var høyere, nemlig kr. 2500 (tilsvarer kr. 3075 i dag). Aftenposten skrev om det og hvilke konsekvenser det ville få for de som sto økonomisk svakest. Norsk Fysioterapeutforbund skrev at det var en skamplett for regjeringen. Staten skulle spare 265 millioner kroner i 2006. Bondeviks regjering sto bak, selv om det var Stoltenberg som var statsminister ved selve innføringen. Egenandelskravet varte et knapt halvår.

Da det reviderte statsbudsjettet kom våren 2006 ble også egenandelskravet borte. Kan vi håpe at dette skjer nå også, eller må det et regjeringsskifte til igjen?

Og så, – bare for å være litt ekkel. Hva koster slike krumspring? Det er mulig frem og tilbake er like langt, men gratis er ferden neppe?

 

Reklamer

Jeg har fått en henvendelse som følger, og har fått lov til å legge den ut:

«Jeg er en mann på 60 år. Jeg ble operert i juli mnd. i 2008. Da fikk jeg fjernet alle lymfene under høyre arm. Jeg går til fysoterapi fast og bruker strømpe og hanske. Men det er veldig lite jeg vet om denne sykdommen.

Er det noe jeg selv kan gjøre? Kjenner av og til litt verk i armen men det er skjelden. Litt hoven er jeg dersom jeg spaserer, men det måtte jeg regne med fikk jeg beskjed om.

Men så er det hva jeg har rett til å få dekket av NAV: Så som kjøring til behandling, -bandasjer, -kompresjonsstrømpe,  -kompresjonshansker, -legekontroll. Det er sikkert mer, men kommer ikke på mer.

Dersom du har noen svar er jeg veldig glad for det.»

Konkrete svar er det ikke alltid lett å gi, – men det jeg svarte var følgende:

«Du sier at du går til fysioterapeut og også bruker strømpe og hanske på armen.
Det høres da ut som om du har vært heldig og kommet til en fysioterapeut som har spesialkompetanse på lymfødembehandling.
Når det gjelder å få mer kunnskap om lymfødem, og lære mer om hvilke rettigheter en har, er det flere muligheter.
Norsk lymfødemforening er en pasientforening som arbeider for våre rettigheter, den har lokallag mange steder i landet, du kan selv se hvor på denne oversikten.

Som du forstår har foreningen et nettsted, der du vil finne ganske mye informasjon om du tar deg tid til å snuse litt rundt. Medlemsbladet Lymfeposten har i hvert nr (4 i året) nyttig informasjon både om lymfødem og rettigheter. En del av artiklene som vi har ment har «varig verdi» har blitt lagt ut på nettsidene våre i et arkiv for Lymfeposten, – se selv om det er noe av interesse for deg.

Foreningen arrangerer også behandlingsturer til utlandet for medlemmene. Det finnes også intensivbehandlingsopplegg i Norge, – for folk med kreftdiagnose er det på Montebello-Senteret, det nærmeste kurset er vel først til høsten. heldigvis er det også enkelte andre steder som tar imot lymfødemikere – etter henvisning fra lege selvsagt, – Muritunet, Skogli og flere, – en oversikt finnes, den er kanskje ikke helt ajour, men vil bli oppdatert.

For meg har medlemskap i foreningen vært til stor nytte helt fra starten av, og jeg har hatt lymfødem siden juni 1997.

Din fysioterapeut vil hjelpe deg med grunnstønadssøknad, – om dere i fellesskap kommer fram til at du har utgifter ut over «minstetakst». Du kan ellers søke fradrag i selvangivelsen for større utgifter i forbindelse med sykdom, – akkurat dette kommer det en orientering om i neste nr av Lymfeposten.

Det er veldig positivt at du selv griper fatt i dine lymfødemrelaterte spørsmål – og selv om jeg personlig ikke kan gi deg konkrete svar, så tror jeg at du vil finne svar, på foreningens nettsider, i Lymfeposten om du melder deg inn i foreningen, – og ved hjelp av din egen fysioterapeut.

Se på hva NAV skriver om grunnstønad.

Rundskrivet for §6.3 er ikke særlig oppløftende, – men det er ordene spesialsydd etc man må gripe fatt i – om det er relevant, – men dette vet din fysioterapeut.

Kreftforeningen har også en oversikt over trygdeytelser som kan være relevante.

Håper noe av dette er til nytte,

Lykke til!»

At funksjonevnen er nedsatt er vel noe en god del lymfødemikere merker. Nå er det universell tilgjengelighet som gjelder. Vit da at du fra årsskiftet kan ta kontakt med Likestillings- og diskriminseringsombudet om det er noe som begrenser din frihet!

Det er Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som skal følges. Mer om loven finner du her.

Stikkord: