LymfeKnuten

Posts Tagged ‘behandling

Jeg ble ikke så overrasket da diagnoselisten ble dumpet. Jeg hadde ikke trodd så mye verken på Venstre, KrF, – og heller ikke på det helseministeren hadde sagt tidligere mens han satt i opposisjon og lovte å stelle pent med oss lymfødemikere.

Det er garantert byråkrati som kan forbedres her i landet, også innen helsevesenet. Det var sikkert på tide å ha en gjennomgang av diagnoselisten. En revisjon hadde sikkert vært bra. Men å hive hele greia på sjøen, – det var vel ikke særlig gjennomtenkt? Det er ikke mye som tyder på at de som fikk være med på høringsrunden ble hørt, det var ikke mange av de berørte partene som gikk inn for endingen. Og vi som henvendte oss til helseminister og til partiene, jeg tror ikke vi ble hørt heller.

Da er det ikke stor trøst at henvendelsene ble journalført, – for det ble de vel?

Vi er mange som umiddelbart ble rammet. Alle kronikere med behandlingsbehov, men kanskje ikke alltid den beste betalingsevne, måtte fra dag én ut med egenandel for fysioterapeutbehandling. Joda, – 1990 kroner er ikke all verden for et egenandelstak, – men for mange som samtidig skal forholde seg til egenandelstak for legebesøk, samt utgifter til nødvendige medisiner som ikke alltid kommer inn under blå resept, – for dem kan det bli en tung start på året.

Dette kjekke grepet skal gi en netto reduksjon i folketrygdens utgifter med 140 millioner kroner, samtidig som økte egenandeler gir 175 millioner kroner ekstra i inntekter. Så fint, piper jeg.

«Er det mange som har problemer med betaling?» ble det spurte om borte på FB-siden til Norsk Lymfødemforening. Vet ikke var svaret. Men det er over 200 000 som er berørt. Jeg spurte min fysioterapeut om mange hadde klaget til henne. Nei, folk betalte, men det var ikke den beste nyttårsgaven de fikk, minstepensjonistene, studentene og de uføretrygdede, folk med lav inntekt. Det var ikke akkurat noen innertier å stappe dette nedover folk sånn rett etter jul når lommeboken er på det magreste.

HELFO slår dette opp som noe positivt. Tenk, vi skal ikke behøve å passe på dette egenandelstaket selv,  tenk, om vi skulle komme til å ha betalt en gang eller to for mye, så vil vi få pengene tilbake, og frikort behøver vi heller ikke søke om, det skal komme av seg selv. Tenk det. Jo jeg takker.

Det er ikke synd på meg personlig. Jeg klarer dette. Jeg har fortsatt å arbeide i årevis etter at jeg ble pensjonist, – så jeg har så det rekker. Men, jeg synes dette er en hån overfor de dårligst stilte, og mange kronikere er nettopp blant dem. Det er en skam at denne regjeringen har tvunget gjennom noe slikt.

Veldig mange fysioterapeuter landet rundt har måttet skaffe betalingsautomater, sette opp nye datasystem, fortelle pasientene om det nye opplegget. HELFO kunne ikke svare dem, deres eget fagforbund kunne ikke svare, – for ikke noe var klart ved årsskiftet. Hvordan er det med de som arbeider i hjemmetjenesten, – de har vel måttet skaffe egne betalingsautomater på batteri de da? «Goddag, – jeg har med betalingsautomat, har du kortet klart?» Ikke vet jeg.

For vel 10 år siden var det en annen regjering som hadde tilsvarende planer, og de ble satt ut i livet. Den gangen var det tilsynelatende snillere. Egenandelen skulle bare være på kr 50, – men taket var høyere, nemlig kr. 2500 (tilsvarer kr. 3075 i dag). Aftenposten skrev om det og hvilke konsekvenser det ville få for de som sto økonomisk svakest. Norsk Fysioterapeutforbund skrev at det var en skamplett for regjeringen. Staten skulle spare 265 millioner kroner i 2006. Bondeviks regjering sto bak, selv om det var Stoltenberg som var statsminister ved selve innføringen. Egenandelskravet varte et knapt halvår.

Da det reviderte statsbudsjettet kom våren 2006 ble også egenandelskravet borte. Kan vi håpe at dette skjer nå også, eller må det et regjeringsskifte til igjen?

Og så, – bare for å være litt ekkel. Hva koster slike krumspring? Det er mulig frem og tilbake er like langt, men gratis er ferden neppe?

 

Reklamer

Nå er lymfødemikerene på plass. 40 menn og kvinner med lymfødem får behandling av 7 fysioterapeuter. Det gis to ukers intensivbehandling med separat bandasjeringssesjon, spesialtilpasset gymnastikk i og utenfor vann tror jeg til og med. Stedet er på Lanzarote – langt vekk fra glatte veier som begrenser bevegeligheten her hjemme.

Når det sendes melding om at det er 26 grader i lufta og 19 grader i sjøen, ligger alt til rette for egenaktivitet med alt som er sundt for lymfearmer og lymfeben. De får kanskje til og med litt sol på den ellers så godt tildekkede huden. Håper alle passer på og bruker god solfaktor! Men det gjør de jo, – dessuten har de spesialutdannede fysioterapeuter med seg, – og de vet!!!

Unner dem alle denne behandlingsmuligheten, – og vet at de alle kommer tilbake i bedre form, med reduserte ødem, – og dermed også mindre vekt. Behandlingsopphold med intensivbehandling og i et snillt klima er rene Kinderegget!

I dag starter intensivbehandlingen på årets førstelymfødemkurs på Montebello-Senteret på Mesnali overfor Lillehammer.

For to år siden, – like før jeg selv skulle på kurs leste jeg Bettys blogginnlegg fra Montebello. Betty er en av de virkelig tøffe damene som sier hvordan ting er enten det gjelder kreftangst, trening, rock eller hva det nå måtte være. Som legger ut de tøffeste bildene, der lymfødemarmen er naturlig stilig i sitt sorte kompresjonserme.

Betty får sin lymfødembehandling i Trondheim, jeg tror ikke hun har vært tilbake på Montebello for den type kurs, selv om hun tilfredsstiller førstekravet for å kunne komme dit: – man må ha, eller ha hatt kreft.

Vi som har hatt kreft er altså heldige, vi har et sted å reise til for å få intensivbehandling. To ganger om året kjører de kurs der, – kurs på to uker. Det er supert – for oss som slipper til.

Verre er det for de «uheldige» som bare har primært lymfødem, – eller et sekundært lymfødem, men som ikke er forårsaket av kreftbehandingen – de har ikke slikt tilbud. Noen få steder tar imot, – men ikke i slike grupper at det blir et lymfødemfaglig miljø ut av behandlingsperioden. Og det er jo slik at det er ikke bare selve behandlingen i seg selv man trenger. Det er kunnskap om lymfødem og erfaringsdeling med andre.

Det som gjenstår som tilbud blir da de behandlingsreisene som Norsk Lymfødemforening arrangerer – men de koster penger, – og det er dessverre slik at en del har  måttet slåss med ligningsmyndighetene i etterkant for å få godkjent disse utgiftene til fradrag. Skikkelig ukult!

Heldiggrisene som er på nyopppussede, vakre Montebello nå får sikkert to superuker. Vakre omgivelser, inspirerende forelesninger, daglig behandling, daglig spesialgymnastikk, super mat, kald vinterluft, masse samtaler. De kommer garantert hjem med nytt mot for egenbehandling, og forhåpentligvis også med en arm eller et bein som er litt mindre stappa enn da de dro.

Få erfarer vel tydeligere enn oss lymfødemikere at fysioterapi virker. Det er når vi får Komplet Fysikalsk Lymfødembehandling av en fysioterapeut som har spesialutdannet seg at vi fungerer!

Fysioterapeuter er en yrkesgruppe som sliter, spesielt de unge nyutdannede. Om fysioterapeuten ikke har driftstilskudd får h*n ikke refusjon fra trygdekassen og må ta full betaling direkte fra pasienten, noe som kan bli dyrt for pasienten, og kan gjøre det vanskelig for fysioterapeuten å få pasienter. Vi lymfødemikere, som fordi vi har denne kroniske lidelsen, vi får fri behandling, men bare om vi går til en fysioterapeut som har driftstilskudd.

Og det deles ikke akkurat ut flusst med nye driftstilskudd rundt om i kommunene, det er helt sikkert. Oftere er det vel tvert imot, – driftstilskuddene brukes som salderingspost når det skal spares.

Oslo har vært et hederlig unntak akkurat i år. Etter masse jobbing fra både fysioterapeut- og pasienthold (lymfødemikere) og positivt samarbeid med politikere i helse- velferdskomiteen, kom det faktisk ett helt nytt sentralt driftstilskudd øremerket lymfødembehandlende fysioterapeut. Hurra!

Men det er tydelig – for at vi skal få hjelp, må vi hjelpe de som hjelper oss.

Skriv til forbundsleder for fysioterapeutene og fortell litt om hvorfor/hvordan fysioterapi nytter for akkurat deg. De kan bruke sitater av våre utsagn i arbeidet for å fremme bedre fysioterapitilbud landet over:   eilin.ekeland@fysio.no