LymfeKnuten

Archive for juli 2017

Gjør det noen forskjell om mitt lymfødem oppfattes som en sykdom, en lidelse eller tilstand?

Jeg har sett litt på definisjoner for å forsøke å komme nærmere spørsmålet.
På engelsk snakker man om disease og disorder.

Dorland’s medical dictionary:
Disease: a definite pathological process having a characteristic set of signs and symptoms.  It may affect the whole body or any of its parts, and its etiology, pathology, and prognosis may be known or unknown.  See also illness, mal, sickness, and syndrome.
Disorder: a derangement or abnormality of function; a morbid physical or mental state.

Store medisinske leksikon:
Sykdom, fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. Enkelte sykdommer er helt lokale, det vil si at de bare angriper og gir symptomer i et enkelt organ uten påvirkning av allmenntilstanden, for eksempel brokk og enkelte svulster. Andre ganger medfører en lokal sykdom en allmennlidelse med generell sykdomsfølelse, slapphet eller feber, for eksempel lungebetennelse. Mange sykdommer påvirker hele kroppen, som for eksempel infeksjoner, forstyrrelser i vitamin- og hormonhusholdning og blodsykdommer.
Begrepet sykdom er vanskelig å definere, og det har hatt en tendens til stadig å bli utvidet.

Lidelse: Her var det ikke noen definisjon av ordet alene, men mange spesifikke sammensatte, i hovedsak relatert forskjellige psykiske lidelser, men også noen ikke psykisk relaterte som allergiske lidelser, lidelser i hjerte, lever, galleblære og bukspyttkjertel, lidelser i muskulaturen mm.

Store medisinske leksikon har bare en svært kort artikkel om lymfødem og bruker verken ordet sykdom eller lidelse.

NHI – Norsk helseinformatikk bruker heller ikke noen av disse to ordene om lymfødem umiddelbart,  men snakker om en tilstand. De skriver:

  • Primært lymfødem er en arvelig sykdom uten annen kjent underliggende årsak … Primært lymfødem er en medfødt skade i lymfekarsystemet … Primært lymfødem er en sjelden tilstand, mens sekundært ødem er langt vanligere.
  • Sekundært lymfødem skyldes en sykdom som blokkerer lymfedrenasjen på grunn av forandringer i lymfeknuter eller lymfeårer … Sekundært lymfødem skyldes en underliggende sykdom som blokkerer lymfedrenasjen.

Direktoratet for e-helse gjør tilgjengelig ICD-10 (kode for diagnose) der jeg kan søke på lymfødem, finner jeg at lymfødem uten videre spesifisering har kode I89.0, lymfødem etter fjerning av bryst I97.2 – og arvelig lymfødem Q82.0. For lipødem er det ikke noe treff i det hele tatt i den norske versjonen av ICS-10 (både Sverige og Tyskland har derimot koder i sine nasjonale versjoner). Det er bøtter og spann av koder knyttet til sykdom/lidelse/tilstand, uten at jeg kommer nærmere hvilket ord som er riktigst å knytte til lymfødem.

Engeset og Petlunds bok Lymfødem: klinikk og behandling er i norsk medisinsk faglitteratur den autoritative kilden når det gjelder lymfødem. Her brukes ikke ordet lidelse overhodet sammen med lymfødem (bare i forbindelse med dyp venetrombose), sykdom derimot ser vi brukt bl.a slik: «Lymfødem er en livslang sykdom som kan være svært invalidiserende» … «Sykdommen blir ikke helbredet, men lindret og holdt under kontroll» … «Lymfødem er en kronisk sykdom, uansett årsak, type eller lokalisasjon». Når det gjelder bruken av ordet tilstand, så er den slik «Lipødem er en tilstand med økt mengde løst, subkutant fett, ofte lokalisert symmetrisk til under- eller overekstremitetene» og «Hypotyreose gir myksødem, en tilstand som er svært lik lymfødem».

Selv har jeg kanskje hatt en tendens til å omtale lymfødem som en lidelse når jeg skriver, og ikke en sykdom– riktignok en kronisk lidelse. Jeg har ikke villet være syk.

Hos fastlegen har lymfødemet heller ikke vært noe tema i og med at jeg er i den heldige situasjon at jeg både får adekvat fysioterapeutbehandling og får de kompresjonsstrømpene jeg trenger. Jeg har ikke vært nødt til å skrive søknader og anker, jeg har ikke vært nødt til å finne det definerende ordet for lymfødem som gir «best» utslag i forhold til helsevesenet.

Er det noen andre som har svaret?

Reklamer