LymfeKnuten

Archive for mai 2011

Når store internasjonale firmaer omorganiserer, fusjonerer, kjøper og selger hverandre får det konsekvenser for ansatte, – og for de som bruker produktene deres.

Jeg pleier å unngå å omtale produktnavn og leverandører direkte, – men nå tror jeg at jeg må, – for jeg er så sint at jeg skummer.

Vi som har lymfødem, vi er kronikere, – vi må bruke kompresjonsplagg, – og de er ikke billige. De har aldri vært billige, – men da jeg i dag fikk faktura på sist mottatte kompresjonsstrømpe – nøyaktig maken til forrige strømpe, fikk jeg et prissjokk. Her var det en økning på vel 58%.
Jeg skulle ikke betale 2385 for strømpen som tidligere, – men 3778,75!!

Jobst-kompresjonsstrømper eies av BSN, – og har i noen år vært levert av Smith&Nephew med kontor i Asker i Norge. Etter en omorganisering har Beiersdorf og Smith&Newphew blitt BSN og har flyttet kompresjonsstrømpeavdelingen til Sverige, – og da skjer det saker og ting.

Jeg mistenker at fordi Sverige leverer kompresjonsstrømper til lymfødemikerene via sykehusene, og enkeltpasientene ikke ser fakturaene, så tror BAN at de kan blåse opp fakturaene uten at det blir protester. Er det greit å øke prisene noe helt vanvittig bare fordi det ikke er enkeltpersoner som betaler selv? Skrive faktura med gaffel?

Det ser ut til at noen har forlangt kreativitet i faktureringen, – fra nå av skal hver maske telles, hver økning eller felling av masker faktureres, en kile skal kost, en skråavslutning likeså. Glem hvilken pris som har vært tatt tidligere, nå skal det tjenes penger, jaja-men-sann! Og jeg tror jo ikke bare det er söta bror som står bak, – kravet om større lønnsomhet kommer sikkert fra en BSNsjef lenger nede i Europa.

Det blir bare ikke bedre av den grunn.

Og hvis noen nå sier, – «Ja, men du får jo gunnstønad, så det går ikke ut over deg», – da er svaret:

«Jo, – det går ut over meg. Jeg får færre strømper for den grunnstønaden jeg har blitt tildelt. Det er et enkelt regnestykke det. Hittil har jeg hatt råd til 4 strømper i året, – nå blir det bare 3.»

Jeg kan søke om å få forhøyet grunnstønaden. Sist jeg søkte tok det 8 måneder å få behandlet den, – men det er en helt annen sak.

Reklamer